توجه!!! (خیلی مهم):

متقاضی (دانش‌پذیر) محترم، جهت جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی نمایندگان، لطفاً فرم زیر را پر نمایید تا در صورت تخلف و گرفتن هزینه‌های مازاد با نمایندگان متخلف برخورد لازم بعمل آید.

استعلام صحت قیمت و مدرک صادره