سطح پایه مهارتی (دیپلم): 1 میلیون و 500 هزار تومان

سطح یکم مهارتی (کاردانی): 1 میلیون و 900 هزار تومان

سطح دوم مهارتی (کارشناسی): 2 میلیون و 500 هزار تومان

سطح سوم مهارتی (کارشناسی ارشد): 3 میلیون و 200 هزار تومان

سطح چهارم مهارتی (دکتری): 3 میلیون و 800 هزار تومان

هزینه ترجمه مدرک با سربرگ قوه قضائیه: 600 هزار تومان

* این هزینه نهایی می‌باشد و لازم به پرداخت هیچگونه هزینه دیگری اعم از مالیات و هزینه کارشناسی و… نمی‌باشد.

[gravityform id=”3″ title=”false” description=”false” ajax=”true”]