کاربرد گواهینامه های معادل
, ,

کاربرد گواهینامه های معادل دانش کاربردی و مهارتی تخصصی

کاربرد گواهینامه های معادل کاربرد مدرک معادل که از طریق سوابق علمی و شغلی فرد متقاضی تعیین و ارتقاء سطح داده می شوند: 1) تکمیل رزومه کاری 2) بالا بردن وجه اجتماعی 3) تجمیع دوره های آموزشی 4) کمک به اخذ کارت بازرگانی در برخی موا…
آموزش تایپ ده انگشتی
ارگونمی و بهداشت کار با کامپیوتر

ارگونمی و بهداشت کار با کامپیوتر + نکات ایمنی

ارگونمی و بهداشت کار با کامپیوتر + نکات ایمنی بهداشت کار با کامپیوتر یا ارگونمی کار با کامپیوتر امری بسیار مهم و ضروری است. در این مقاله بصورت ساده و کامل به این موضوع خواهیم پرداخت. وقتی که می خواهید پشت یک کامپیوتر بنشینید، شاید برایتان مه…